22. april 2010

Glavna filijala Mostar NLB Tuzlanske banke u novim prostorijama


Glavna filijala Mostar NLB Tuzlanske banke preselila se u nove, funkcionalnije prostorije, u ulici Kardinala Alojzija Stepinca bb, u Mostaru. Reprezentativna poslovnica uređena je i opremljena u skladu sa najvišim standardima i korporativnim identitetom NLB Grupe, čija je Banka članica.

U prostorijama Glavne filijale Mostar je i Agencija Centar, koja će građanima i privrednicima pružati najsavremenije bankarske usluge: depozitne, kreditno-garancijske, usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu, elektronsko bankarstvo, web i sms bankarstvo, kartično poslovanje, custody i forward poslove, usluge finansijskog savjetovanja, kao i druge usluge, pravnim subjektima i građanima.

Glavna filijala Mostar svečano je otvorena u srijedu, 21.04.2010. godine. U prijepodnevnim satima Banka je građanima Mostara priredila promociju svojih usluga.
Pored članova Uprave Banke, svečanom otvaranju Glavne filijale Mostar, prisustvovali su i predstavnici grada Mostara, klijenti i poslovni partneri NLB Tuzlanske banke.

"Preseljenjem na novu lokaciju sjedišta Glavne filijale Mostar, osim ugodnijeg ambijenta, klijentima želimo ponuditi kvalitetnije i efikasnije usluge. Svoj uspjeh temeljimo na kontinuiranom unapređenju kvalitete usluga i kreiranju proizvoda prema potrebama razvijenog i zahtjevnog finansijskog tržišta. Svim klijentima poklanjamo istu pažnju, sa ciljem ostvarenja zajedničkog uspjeha. Kao važan subjekt u ekonomskom razvoju zemlje, ponudom proizvoda i usluga i poslovnim aktivnostima, nastojaćemo prepoznati potrebe i ispunjavati očekivanja naših klijenata. Naša obaveza je održati trajno visok kvalitet u svim segmentima poslovanja i imati zadovoljne klijente." istakao je direktor Banke, Almir Šahinpašić.

Sa aktuelnom ponudom proizvoda i usluga Banke, prisutne je upoznao direktor Glavne filijale Mostar, Stipe Bevanda: "U nastojanju da zadovoljimo potrebe naših klijenata, kao i da im pomognemo da se lakše izbore sa nastalom recesijom i finansijsko-ekonimskom krizom, obezbijedili smo i akcijsku ponudu kredita građanima i pravnim licima po povoljnim uslovima. U sklopu akcije »Iznenađenjima nikad kraja« odobravamo nenamjenske gotovinske kredite građanima, a za maturante i apsolvente kredite za finansiranje ekskurzija, maturskih i apsolventskih zabava. Takođe, imamo akciju kredita za mala i srednja preduzeća. Dodatna pogodnost, za klijente Glavne filijale Mostar, su kreditne kartice Mastercard Standard i Visa Classic bez upisnine. Naime, za imaoce tekućih računa sa redovnim mjesečnim primanjima, omogućili smo dobijanje jedne ili obje kreditne kartice bez plaćanja troškova upisnine."

Povodom svečanog otvaranja Glavne filijale Mostar uručena je donacija Centru za stara i iznemogla lica/osobe Mostar, kao i Rehabilitacijskom centru »Sveta obitelj«, koji skrbi za hendikepirane osobe i djecu sa posebnim potrebama.


Nazad