Krediti
U cilju pružanja što kvalitetnijih i Vašim potrebama prilagođenih usluga, NLB Banka d.d., Tuzla u svojoj kreditnoj ponudi građanima ima veoma širok spektar  kredita: gotovinski, stambeni, hipotekarni i krediti za kupovinu vozila.

Iznos kredita iz ponuđenog asortimana koji se odobrava zavisi od visine mjesečnih primanja tražioca kredita.

Otplata kredita je u jednakim mjesečnim anuitetima.

Kamatne stope na kratkoročne kredite su fiksne.

Obračun kamate je dekurzivan – vrši se na ostatak duga.

U zavisnosti od Vaše kreditne sposobnosti, iznosa i namjene traženog kredita, instrumenti obezbjeđenja mogu biti: lična mjenica, sudužništvo, novčani depoziti, hipoteka, garancija solventnog pravnog lica i sl.


Informacioni list Gotovinski Krediti za budzetske korisnike

Informacioni list Gotovinski Krediti

Informacioni list Gotovinski za primaoce akcija

Informacioni list Hipotekarni krediti

Informacioni list Hipotekarni krediti za budzetske primaoce

Informacioni list Stambeni krediti za budzetske primaoce

Informacioni list Stambeni krediti

Informacioni list Stambeni krediti za primaoce akcija 

Akcija - NLB Gotovinski i zamjenski krediti

Uz nas, u paketu je lakse! Nova akcija kredita NLB Banke. Veci iznosi kredita, nize kamatne stope, duzi rokovi, a za ...

Akcija - NLB Stambeni krediti

Uz nas, u paketu je lakse! Nova akcija kredita NLB Banke. Veci iznosi kredita, nize kamatne stope, duzi rokovi, a za ...

Hipotekarni krediti

Hipotekarni krediti