Krediti
U cilju pružanja što kvalitetnijih i Vašim potrebama prilagođenih usluga, NLB Banka d.d., Tuzla ima veoma širok asortiman kreditnih proizvoda.

Iznos kredita koji se odobrava zavisi od visine mjesečnih primanja tražioca kredita.

Otplata kredita je u jednakim mjesečnim anuitetima.

Kamatne stope na kratkoročne kredite su fiksne.

Obračun kamate je dekurzivan – vrši se na ostatak duga.

U zavisnosti od Vaše kreditne sposobnosti, iznosa i namjene traženog kredita, instrumenti obezbjeđenja mogu biti: lična mjenica, sudužništvo, novčani depoziti, hipoteka, garancija solventnog pravnog lica i sl.


Informacioni list Gotovinski Krediti za budzetske korisnike

Informacioni list za Gotovinske kredite za korisnike sa redovnim primanjima posredstvom Banke

Informacioni list Gotovinski krediti za korisnike koji ne ostvaruju primanja posredstvom Banke

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacioni list Stambeni krediti za budzetske korisnike


Informacioni list Stambeni krediti za korisnike sa redovnim primanjima posredstvom Banke

Informacioni list Stambeni krediti za korisnike koji ne ostvaruju redovna primanja posredstvom Banke

Informacioni list Lombardni krediti

Informacioni list Gotovinski Krediti sa polisom osiguranja za budzetske korisnike

Informacioni list za Gotovinske kredite sa polisom osiguranja za korisnike sa redovnim primanjima posredstvom Banke

Informacioni list Gotovinski krediti sa polisom osiguranja za korisnike koji ne ostvaruju primanja posredstvom Banke

Informacioni list Stambeni krediti sa polisom osiguranja za budzetske korisnike

Informacioni list za Stambeni kredite sa polisom osiguranja za korisnike sa redovnim primanjima posredstvom Banke

Informacioni list Stambeni krediti sa polisom osiguranja za korisnike koji ne ostvaruju primanja posredstvom Banke

Informacioni list Stambeni kredit za kupovinu stanova TIBRA PACIFIC za budžetske korisnike

Informacioni list Stambeni kredit za kupovinu stanova TIBRA PACIFIC za korisnike sa redovnim primanjima posredstvom Banke

Informacioni list Stambeni kredit za kupovinu stanova TIBRA PACIFIC za korisnike koji ne ostvaruju primanja posredstvom Banke 

Akcija - NLB Gotovinski i zamjenski krediti

Uz nas, u paketu je lakse! Nova akcija kredita NLB Banke. Veci iznosi kredita, nize kamatne stope, duzi rokovi, a za ...

Akcija - NLB Stambeni krediti

Uz nas, u paketu je lakse! Nova akcija kredita NLB Banke. Veci iznosi kredita, nize kamatne stope, duzi rokovi, a za ...

Akcija NLB Gotovinski i zamjenski krediti sa polisom osiguranja

Uz nas, u paketu je lakse! Nova akcija kredita NLB Banke. Veci iznosi kredita, nize kamatne stope, duzi rokovi, a za ...

Akcija NLB Stambeni krediti sa polisom osiguranja

Nova akcija kredita NLB Banke d.d., Tuzla. Veći iznosi, niže kamatne stope, duži rokovi, a za korisnike paketa i druge ...