Krediti
U cilju pružanja što kvalitetnijih i Vašim potrebama prilagođenih usluga, NLB Banka d.d., Tuzla u svojoj kreditnoj ponudi građanima ima veoma širok spektar  kredita: nenamjenski, stambeni, hipotekarni i krediti za kupovinu vozila.

Iznos kredita iz ponuđenog asortimana koji se odobrava zavisi od visine mjesečnih primanja tražioca kredita.

Otplata kredita je u jednakim mjesečnim anuitetima.

Kamatne stope na kratkoročne kredite su fiksne.

Obračun kamate je dekurzivan – vrši se na ostatak duga.

U zavisnosti od Vaše kreditne sposobnosti, iznosa i namjene traženog kredita, instrumenti obezbjeđenja mogu biti: lična mjenica, kvalitetni žiranti, novčani depoziti, hipoteka, garancija solventnog pravnog lica i sl.
 

Akcija - NLB Gotovinski i zamjenski krediti

Uz nas, u paketu je lakse! Nova akcija kredita NLB Banke. Veci iznosi kredita, nize kamatne stope, duzi rokovi, a za ...

Akcija - NLB Stambeni krediti

Uz nas, u paketu je lakse! Nova akcija kredita NLB Banke. Veci iznosi kredita, nize kamatne stope, duzi rokovi, a za ...

Hipotekarni krediti

Hipotekarni krediti