Platni promet
NLB Banka d.d., Tuzla vrši sve usluge iz domena domaćeg i međunarodnog platnog prometa. Zahvaljujući savremenoj informatičkoj podršci, obučenim kadrovima, dugogodišnjem obavljanju ovih poslova i rasprostranjenoj mreži poslovnih jedinica, usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu trenutno koristi više od 10.000 pravnih lica.
 

U zemlji

NLB Banka d.d., Tuzla je među prvih 6 banka u BiH dobila dozvolu za obavljanje transakcija niskog i srednjeg rizika

Sa inostranstvom

Platni promet sa inostranstvom obavljamo efikasno posredstvom S.W.I.F.T-a (međunarodna organizacija sa sjedištem u ...

Lista kontokorentnih i korespondentnih banaka

Lista kontokorentnih i korespondentnih banaka