Krediti
Kreditni asortiman Banke je kreiran prema potrebama pravnih lica, tako da pruža potporu cjelokupnom poslovanju privrednih subjekata, počev od prevazilaženja problema sa likvidnošću, nabavke repromaterijala, finansiranja proizvodnje i prodaje, izvoza, nabavke opreme, do investicionog ulaganja u proširenje i modernizaciju proizvodnih kapaciteta.

Kratkoročni krediti se otplaćuju u jednakim mjesečnim anuitetima u KM.
Dugoročni krediti se otplaćuju u jednakim mjesečnim anuitetima u KM po srednjem kursu Centralne banke BiH za EUR na dan otplate
Obračun kamata se vrši dekurzivno primjenom linearne metode

Potrebna dokumentacija

Osnovna dokumentacija koju korisnici kredita trebaju dostaviti su:
 • zahtjev za kredit,
 • statusna dokumentacija,
 • ekonomsko-finansijska dokumentacija (izvještaji za prethodna tri obračunska perioda),
 • dokumenti u vezi instrumenata osiguranja urednog vraćanja kredita,
 • investicioni projekat ukoliko se radi o investicijskim kreditima.

Instrumenti obezbjeđenja

Instrumenti obezbjeđenja mogu biti:
 • mjenice,
 • barirani čekovi,
 • novčani depoziti,
 • garancija druge banke ili solventne firme,
 • hipoteka,
 • dragocjenosti i sl.

Prioritet kod odobravanja imaju mala i srednja preduzeća koja se bave proizvodnjom, izvozom i koja će kreditnim sredstivma omogučiti dodatno zapošljavanje radno sposobnog stanovništva.
 

Kratkoročni krediti

Kratkoročni krediti se odobravaju za finansiranje tekuće proizvodnje u cilju održavanja kontinuiteta proizvodnog i ...

Lombardni krediti

Kredit za čije obezbjeđenje se koristi oročeni depozit u iznosu kredita naziva se lombardni kredit. Ove kredite ...