Stambeni krediti sa ili bez hipoteke

Sigurno do svoga doma!

Pogodnosti:

Svjesni smo da je kupovina doma važna odluka, stoga smo osigurali kredite s kojima možete poboljšati, renovirati, proširiti, te rekonstruirati postojeći ili kupiti Vaš novi dom! Također, u mogućnsti ste refinansirati uredne obaveze po stambenom kreditu u drugim bankama!

  • Iznos kredita od 10.000 do 200.000 KM
  • Rok otplate do 25 godina
  • Instrumenti obezbjeđenja ovise od iznosa kredita: mjenica, polisa osiguranja korisnika kredita, sudužnik, hipoteka uz polisu osiguranja nekretnine, depozit ili drugi za Banku prihvatljiv instrument obezbjeđenja
  • Način korištenja: bezgotovinski u skladu s namjenom, a gotovinski max. 50% kredita, uz dokaze o namjenskom korištenju sredstava

Nudimo Vam i dodatne pogodnosti!

  • Iznos kredita može biti uvećan za iznos do10.000 KM za koji nije potreban dokaz o namjeni.
  • Mogućnost odobravanja grace perioda od 6 mjeseci, u kojem se plaća samo kamata, mjesečno

Posebno izdvajamo!


Za kredite preko 10.000 KM korištenje jednog od paketa Banke bez naknade za prvih 6 mjeseci korištenja je besplatno. Informirajte se o paketima usluga Banke s kojima dobivate više usluga uz fiksnu vrlo povoljnu naknadu!

Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informirajte na 0800 22 427.