Gotovinski/Zamjenski krediti sa ili bez polise osiguranja!

Nudimo Vam gotovinske kredite koje krojimo u skladu s Vašim potrebama i mogućnostima!

  • Iznos kredita do 70.000,00 KM
  • Rok otplate do 15 godina
  • Instrumenti osiguranja ovise od iznosa i roka kredita, te statusa klijenta: mjenica, polisa osiguranja korisnika kredita, sudužnik, hipoteka uz polisu osiguranja nekretnine, depozit ili drugi za Banku prihvatljiv instrument obezbjeđenja.

Posebno izdvajamo!

Za kredite preko 10.000 KM korištenje jednog od paketa Banke za prvih 6 mjeseci korištenja je besplatno. Informirajte se o paketima usluga Banke s kojima dobivate više usluga uz vrlo povoljnu naknadu!


Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informirajte na 0800 22 427.