Sjedište banke

NLB Banka d.d., Sarajevo
Džidžikovac 1
BA-71000 Sarajevo
T: 033 720 300
F: 035 302 802
E: info@nlb.ba