Uprava i Nadzorni odbor

 Lidija Žigić | direktor

Denis Hasanić | zamjenik direktora

Jure Peljhan | izvršni direktor


Nadzorni odbor
Blaž Brodnjakpredsjednik
Boštjan Kovačzamjenik predsjednika
Aleksander Kovaččlan
Ayda Šebićčlanica
Dragan Kovačevićčlan
Odbor za reviziju
Tatjana Jamnik Skubicpredsjednica
Barbara Deželakčlanica
Nataša Simčiččlanica
Marko Jeriččlan
Nikolina Lilekčlanica