Kratkoročni krediti

Odobravaju se za finansiranje tekuće proizvodnje u cilju održavanja kontinuiteta proizvodnog i uslužnog procesa kao što su nabavka repromaterijala, finansiranje sezonske proizvodnje, finansiranje prodaje, izvoza, neusklađenosti priliva i odliva sredstava itd.

Uslovi kredita

Kratkoročni krediti i kratkoročni revolving krediti
  • Rok otplate je do 12 mjeseci.
Kratkoročni krediti iz sredstava EFSE
  • Rok otplate je do 12 mjeseci.
  • Iznos kredita je do 200.000 KM.