EURIBOR

EURIBOR označava referentnu kamatnu stopu, koja se utvrđuje kao prosjek kamatnih stopa po kojima se u okviru panela prvorazrednih banaka u Eurozoni međusobno nude depoziti na određene periode. Računa se i objavljuje od strane Evropske Bankarske Federacije (European Banking Federation, www.euribor-ebf.eu) dva dana prije početka novog kamatnog perioda.

Ukoliko to nije radni dan, kao važeća, uzima se stopa prvog narednog radnog dana.

Radni dan za potrebu određivanja EURIBOR-a je dan kada je Transeuropski elektronski platni sustav bruto plaćanja u realnom vremenu u zoni eura (“Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer payment system” – TARGET 2) otvoren za izvršenje plaćanja u EUR-ima (Target Day).

Vrijednost na dan 30.06.2017.
6-mjesečni EURIBOR = -0.271