Gotovinski/Zamjenski krediti sa ili bez polise osiguranja!

Nudimo Vam gotovinske kredite koje krojimo u skladu s Vašim potrebama i mogućnostima!

  • Iznos kredita do 70.000,00 KM
  • Rok otplate do 12 godina
  • Instrumenti osiguranja ovise od iznosa i roka kredita, te statusa klijenta: mjenica, polisa osiguranja korisnika kredita, sudužnik, hipoteka uz polisu osiguranja nekretnine, depozit ili drugi za Banku prihvatljiv instrument obezbjeđenja.

* za nove klijente koji primanja prenesu na BankuInformirajte se o paketima usluga Banke s kojima dobivate više usluga uz vrlo povoljnu naknadu!


Info

Posjetite Vama najbližu poslovnicu ili se informirajte na 0800 22 427.