Custody tim

Lejla Ćenanović

Šef Sektora skrbništva nad VP i depozitarnih poslova

Danijela Ozme 2, 71000 Sarajevo
tel: +387 35 259 465
fax:+387 35 302 824
e-mail: lejla.cenanovic@nlb.ba

Emina Zorlak

Interni kontrolor

Danijela Ozme 2, 71000 Sarajevo
tel: +387 35 259 464
fax:+387 35 302 824
e-mail: emina.zorlak@nlb.ba